ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
พระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ กล่าวคือ เป็นโรงเรียน "เครือพระหฤทัย" บริหารงานโดยคณะซิสเตอร์พระหฤทัย ซึ่งเป็นซิสเตอร์ที่ร่วมบริหารงานโรงเรียนคาทอลิก ในเขตภาคกลางขึ้นไปถึงภาคเหนือรวมกว่า 30 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาล (2 ปี) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเหตุที่เป็นโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในอันที่จะสรรสร้างความแกร่งทางวิชาการ ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ เสริมศักยภาพด้วยจินตคณิตและให้นักเรียนได้มีความรอบรู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่

ฐานปัญญา

 ปลูกฝังกุลบุตร กุลธิดา ด้านจริยศึกษาตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมทุกด้านในอนาคต

มีนประสาทวิทยา

 

โรงเรียนมีนประสาทวิทยาพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

เปิดสอนระดับ อนุบาล - ม. 6

* เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP.) ป.1 - ป.6

* เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น

* โครงการนักเรียน 1 คน 1 ยอดเยี่ยม

 

 

ขุมทองวิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหทัยราษฎร์ ซอย39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช)ภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต2

อนุบาลบ้านสานฝัน

อนุบาลบ้านสานฝัน โรงเรียนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมมากมายบรรยากาศภายในโรงเรียนรมรื่นสบายตา เหมาะสำหรับเด็ก ๆ เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝันของเรา

เทพอักษร

โรงเรียนเทพอักษรเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2499 พระยาพิทักษ์ เทพอักษร (พิทักษ์ สิงห์วัฒน) เป็นผู้อุปการะโรงเรียน เปิดทำการสอนมา 51 ปี ปัจจุบันมี นายสำรวย มีสุข เป็นผู้รับ ใบอนุญาต นางเอมอร มีสุข เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 11/5 หมู่ 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โรงเรียนเทพอักษร Thepaksorn School กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานที่กว้างขวางพร้อมบรรยากาศที่ร่มรื่นบนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ คิดเป็น ทำเป็น และ แก้ปัญหาเป็น

อนุบาลรุ้งเพชร

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ตั้งอยู่ในซอยวัดไผ่เลี้ยง ถ. รัตนาธิเบศร์ บนเนื้อที่ 11 ไร่  3 งาน 92 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2551  รับนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรรี่ ( 1 ขวบ ) - อนุบาล 3 ( ขวบ ) มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมเสริมทักษะ มากมาย เช่น ว่ายน้ำ ดนตรีไทย อังกะลุง ดนตรีสากล คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ และถาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง

อนุบาลจันทรา

โรงเรียนอนุบาลจันทรา ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ 7    ถนนจรัลยานนท์ ตำบลบางเกลือ อำเภอ

 

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24180 โทรศัพท์ 038-539038  โทรสาร 038-539038 E-mail : drlek1602@gmail.com

อนุบาลนนนที

ด้วยคุณภาพ จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมายาวนานกว่า 39 ปี วันนี้ ผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อมที่จะให้การดูแลเด็กชั้นเตรียมอนุบาลจำนวน 20 คน โดยมุ่งเน้นการให้ความรักความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ที่คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง ที่มีภารกิจในช่วงเย็น เรายินดี รับดูแลหลังเลิกเรียน โดยจัดสอนการบ้าน และกิจกรรมเสริมทักษะที่เหมาะสม คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมส่งเสริม พัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กไปพร้อมๆกับเรา

 

บ้านวังทองวัฒนา

โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา เล็งเห็นความสำคัญ ในการวางรากฐานให้เด็กของเราสามารถดำรงชีวิตตามแนวทางที่กล่าวมา โดยเริ่มต้นจากการมีความสุขในการเรียนรู้ นำไปสู่การค้นพบตนเอง แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้ทรงประสิทธิภาพได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองรัก สร้างสุขต่อตนเองและผู้อื่นได้ก็เพราะโลกของเรากำลังเล็กลง เด็กของเราจึงยิ่งต้องค้นพบตนเอง

อนุบาลบรรลือทรัพย์

โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมงดงามพร้อม มีมารยาทที่อ่อนน้อม เชื่อฟังในผู้ใหญ่ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยวิชาพัฒนาการเรียนรู้ ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส