ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
อนุบาลสมใจ

รอการบันทึก

พระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯตั้งอยู่เลขที่ หมู่ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่และหลักสูตรโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษเกรด1-6ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่

 

 

สามัคคีบำรุงวิทยา

รอการบันทึก

อนุบาลเด่นหล้า DENLA KINDERGARTEN

การพิจารณาตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูก เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการตัดสินใจนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูก ที่กำหนดว่าลูกจะเติบโตในทิศทางใด โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่ก้าวล้ำนำหน้า โดยคำนึงถึงคุณภาพ และความเหมาะสมของเด็กปฐมวัย ตามปณิธาน 3 มั่น ของโรงเรียน คือ


มุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ

ตั้งมั่น ในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคน

ยึดมั่น ในคุณธรรมและอุดมการณ์