ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
อนุบาลธารทิพย์

ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 731คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10มิถุนายน 2555)ประกอบด้วยนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 335 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 396 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 51 คนประกอบด้วยครูจำนวน 40คน บรรจุแล้ว 25 คน เป็นครูอัตราจ้าง 15คน และเจ้าหน้าที่/คนงานจำนวน 11 คน

มีนประสาทวิทยา

 

โรงเรียนมีนประสาทวิทยาพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

เปิดสอนระดับ อนุบาล - ม. 6

* เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP.) ป.1 - ป.6

* เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น

* โครงการนักเรียน 1 คน 1 ยอดเยี่ยม

 

 

อนุบาลภัทรบุตร์

โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร์ได้เปิดสอนกว่า 20 ปี เป็นที่เชื่อถือในละแวก ลาดพร้าว นวมินทร์ เสรีไทย รามคำแหง นักเรียนที่จบออกไปมีพื้นฐานในการเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งอย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับกันในหมู่ผู้ปกครอง นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนรุ่นแรกๆ ขณะนี้ก็เป็น แพทย์ วิศวกร นักกฏหมาย สถาปนิก ครู นักบัญชี เนื่องจากมีพื้นฐานในการเรียนที่มั่นคงที่ได้รับจากอนุบาลภัทรบุตร์