ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
สากลศึกษา บางบัวทอง

โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารพละ สระว่ายน้ำ โรงอาหารและสนามเด็กเล่น โดยพื้นที่ตั้งของโรงเรียนปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทางเข้าออกสสะดวก มีที่จอดรถ สามารถเดินทางได้สะดวก บริเวณโรงเรียนมีสนามหญ้าให้เด็กวิ่งเล่นอย่างเต็มที่ และมีเครื่องเล่น ทำให้เด็กมีความสุขและทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีปราศจากมลพิษ และปัญหาสิ่งเสพติด เพราะมีบุคลากรดูแลอย่างทั่วถึง

เพ็ญสมิทธ์

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เป็นโรงเรียนชั้นนำในเครือคาทอลิก
เน้นการอบรมและคุณภาพการศึกษา
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ทั้งไปกลับและประจำ
รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ผ่านการประเมินคุณภาพรอบ 2 จาก สมศ ในระดับดี (เป็นระดับที่สูงที่สุด)

อนุบาลบ้านสานฝัน

อนุบาลบ้านสานฝัน โรงเรียนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมมากมายบรรยากาศภายในโรงเรียนรมรื่นสบายตา เหมาะสำหรับเด็ก ๆ เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝันของเรา

พระหฤทัยนนทบุรี

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ กล่าวคือ เป็นโรงเรียน "เครือพระหฤทัย" บริหารงานโดยคณะซิสเตอร์พระหฤทัย ซึ่งเป็นซิสเตอร์ที่ร่วมบริหารงานโรงเรียนคาทอลิก ในเขตภาคกลางขึ้นไปถึงภาคเหนือรวมกว่า 30 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาล (2 ปี) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเหตุที่เป็นโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในอันที่จะสรรสร้างความแกร่งทางวิชาการ ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ เสริมศักยภาพด้วยจินตคณิตและให้นักเรียนได้มีความรอบรู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่

ฐานปัญญา

 ปลูกฝังกุลบุตร กุลธิดา ด้านจริยศึกษาตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมทุกด้านในอนาคต

มีนประสาทวิทยา

 

โรงเรียนมีนประสาทวิทยาพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

เปิดสอนระดับ อนุบาล - ม. 6

* เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP.) ป.1 - ป.6

* เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น

* โครงการนักเรียน 1 คน 1 ยอดเยี่ยม

 

 

อนุบาลรุ้งเพชร

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ตั้งอยู่ในซอยวัดไผ่เลี้ยง ถ. รัตนาธิเบศร์ บนเนื้อที่ 11 ไร่  3 งาน 92 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2551  รับนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรรี่ ( 1 ขวบ ) - อนุบาล 3 ( ขวบ ) มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมเสริมทักษะ มากมาย เช่น ว่ายน้ำ ดนตรีไทย อังกะลุง ดนตรีสากล คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ และถาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง

เทพอักษร

โรงเรียนเทพอักษรเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2499 พระยาพิทักษ์ เทพอักษร (พิทักษ์ สิงห์วัฒน) เป็นผู้อุปการะโรงเรียน เปิดทำการสอนมา 51 ปี ปัจจุบันมี นายสำรวย มีสุข เป็นผู้รับ ใบอนุญาต นางเอมอร มีสุข เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 11/5 หมู่ 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โรงเรียนเทพอักษร Thepaksorn School กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานที่กว้างขวางพร้อมบรรยากาศที่ร่มรื่นบนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ คิดเป็น ทำเป็น และ แก้ปัญหาเป็น

อนุบาลภัทรบุตร์

โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร์ได้เปิดสอนกว่า 20 ปี เป็นที่เชื่อถือในละแวก ลาดพร้าว นวมินทร์ เสรีไทย รามคำแหง นักเรียนที่จบออกไปมีพื้นฐานในการเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งอย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับกันในหมู่ผู้ปกครอง นักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียนรุ่นแรกๆ ขณะนี้ก็เป็น แพทย์ วิศวกร นักกฏหมาย สถาปนิก ครู นักบัญชี เนื่องจากมีพื้นฐานในการเรียนที่มั่นคงที่ได้รับจากอนุบาลภัทรบุตร์

อนุบาลวรรณทิพย์วิทยา ชุมชนคลองจั่น

โรงเรียนวรรณทิพย์วิทยาเปิดมาตั้งแต่ พ.ศ.2527กว่า20ปีของเรานั้น มุ่งเน้นให้เเด็กๆกล้าคิด กล้าทำ กล้าค้นคว้า และกล้าแสดงออก เด็กๆมาเรียนเพื่อเริ่มต้นก้าวสำคัญในชีวิต นั้นคือการศึกษา เขาจะได้มองเห็นมุมมองในการศึกษาแบบที่ไม่ใช่แค่เพื่อมาเรียน แต่เรามาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และมาเจอสังคมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อเป็นการคิดหาตัวตนของเขาไปในตัว เราพร้อมจะสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้เขา เพื่อไปสู่ขั้นประถมวัยอย่างสง่างาม

ปัญจทรัพย์

 

"บริหารจัดการศึกษาดี คุณภาพเด่น

เน้นคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร สะท้อนจิตตารมณ์พระวรสาร

ชุมชนร่วมพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศก้าวหน้า"