ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 โรงเรียนคาทอลิก
สถาบันการศึกษาในเครือคริสต์ มีด้วยกันหลายสังกัด เช่น โรงเรียนเครือคอนแวนต์ โรงเรียนเครือคาทอลิก โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนในเครือโปรแตสแตนท์ เป็นต้น

ผลการค้นหา

ค้นพบ 4163 รายการ จาก : 209 หน้า |< 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] > >|
เซนต์แอนโทนี

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนสรรค์ประศาสน์ ตำำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 9 ไร่ ประกอบด้วย อาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง รับนักเรียนได้ 380 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเล่าเรียนประถมปีละ 45 บาท มัธยมปีละ 70 บาท แบ่งภาคเรียนปีละ 3 ภาค หยุดวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ คำเหลา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ

อนุบาลรุ้งเพชร

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ตั้งอยู่ในซอยวัดไผ่เลี้ยง ถ. รัตนาธิเบศร์ บนเนื้อที่ 11 ไร่  3 งาน 92 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2551  รับนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรรี่ ( 1 ขวบ ) - อนุบาล 3 ( ขวบ ) มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมเสริมทักษะ มากมาย เช่น ว่ายน้ำ ดนตรีไทย อังกะลุง ดนตรีสากล คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ และถาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง

สากลศึกษา บางแค
"สามัคคี มีระเบียบ รักซึ่งกันและกัน" ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกัน มีระเบียบวินัยในการทำงาน รู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความสุขในการทำงาน
ขุมทองวิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหทัยราษฎร์ ซอย39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช)ภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต2

สากลศึกษา บางบัวทอง

โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารพละ สระว่ายน้ำ โรงอาหารและสนามเด็กเล่น โดยพื้นที่ตั้งของโรงเรียนปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทางเข้าออกสสะดวก มีที่จอดรถ สามารถเดินทางได้สะดวก บริเวณโรงเรียนมีสนามหญ้าให้เด็กวิ่งเล่นอย่างเต็มที่ และมีเครื่องเล่น ทำให้เด็กมีความสุขและทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีปราศจากมลพิษ และปัญหาสิ่งเสพติด เพราะมีบุคลากรดูแลอย่างทั่วถึง

มีนประสาทวิทยา

 

โรงเรียนมีนประสาทวิทยาพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล

เปิดสอนระดับ อนุบาล - ม. 6

* เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (IEP.) ป.1 - ป.6

* เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น

* โครงการนักเรียน 1 คน 1 ยอดเยี่ยม

 

 

ฐานปัญญา

 ปลูกฝังกุลบุตร กุลธิดา ด้านจริยศึกษาตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมทุกด้านในอนาคต

นานาชาตินีวา (Niva International School)

Niva International School is a respected educational institution that endeavors to go beyond intellectual rigor and academic standards. Niva IS Places strong emphasis on character education, cross-cultural understanding, responsible citizenship, leadership, spirituality, and the necessary attitude for life-long learning.

Admission at Niva IS is open to male and female students of any nationality, race, or religion. Applicants must meet the grade-level preparedness requirement by sitting for English language and mathematics admissions tests.

This is your school and we want to make sure that the time you spend with Niva IS, is challenging, stimulating, rewarding and enjoyable.

 

อนุบาลบ้านทอฝัน

Small  school and small classes  like  at home

เติมเต็ม  Family  life ได้ที่นี่

บ้านทอฝันเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก  เราเชื่อว่าขนาดของโรงเรียนและห้องเรียน เป็นเรื่องที่สำคัญต่อคุณภาพของการศึกษาและการพัฒนาของเด็ก ๆ ของเรา ความรู้ ความรักและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

บำรุงมุสลีมีน

เดิมโรงเรียนนี้เป็นเพียงปอเนาะเล็ก ๆ มีชื่อว่า ปอเนาะมัดรอซะห์อัตดีลียะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ติดกับถนนเพชรเกษม (สายเก่า) เยื้องกับโรงเรียนบ้านเจาะกือแย มีเนื้อที่ใช้ในกิจการโรงเรียนทั้งหมด ประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งเดิมเป็นสวนมะพร้าว

ปัจจุบันมีนายอับดุลเล๊า ยามาเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบำรุงมุสลีมีน และเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบำรุงมุสลีมีน