ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อนุบาลประนันทนิจ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ เรามีความยินดีตอนรับเด็กๆ  ทุกคนและยินดีที่จะดูแลเด็กๆ บ้านต้นไม้เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก  และรับนักเรียนไม่เกิน 200 คน โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด  คุณครูทุกคนได้ผ่านการอบรมพิเศษภายใต้ความเชื่อ ปรัชญา  และทฤษฎีการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ เด็กๆ จะได้รับอะไรบ้างจากการเรียนรู้ที่โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้

เกวลินวิทยา

โรงเรียนเกวลินวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1700-2000 คน ที่ตั้ง ๑๒๐/๑๙ การเคหะเมืองใหม่บางพลี ซอยบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๔๐ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนเกวลินวิทยา มีอาคารเรียน ทั้งสิ้น ๓ หลัง คือ อาคารจำปี เป็นอาคาร ๓ ชั้นรูปตัวแอล, อาคารลีลาวดี เป็นอาคาร ๔ ชั้น และอาคารจามจุรี เป็นอาคาร ๔ ชั้น รูปตัวแอล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ตรีวิทยา

โรงเรียนตรีวิทยา เปิดสอนในระดับอนุบาล1 –ประถมศึกษาปีที่6 โดยยังคงยึดถือวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดี แต่ไม่ต้องการเก็บค่าเล่าเรียนแพงจนเกินไป เก็บแค่ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเท่านั้น เพื่อให้ลูกหลานของประชาชนทั่วไปสามารถเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพดีได้