ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

จารุวัฒนานุกูล

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานประสานสามัคคี เก่ง ดี มี สุข ด้วยแนวคิดเศรฐกิจพอเพียง

กว่างเจ้า

โรงเรียนกว่างเจ้าเป็นโรงเรียนที่มีเกียรติ อิสระ เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ให้การศึการะดับคุณภาพสูงสุดและมาตรฐานยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยโดยที่โรงเรียนมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงและอุปกรณ์สื่อการสอนที่ดีทำให้นักเรียนมีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ประชาคมนานาชาติ  (International Community School )

พื้นฐานในพระคัมภีร์ในการร่วมมือกับผู้ปกครองเราสอนนักเรียนทั้งที่รู้และใช้ภูมิปัญญาที่ดีของโลกของเราและพระสิริของพระเจ้า