ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อนุบาลบ้านทอฝัน

Small  school and small classes  like  at home

เติมเต็ม  Family  life ได้ที่นี่

บ้านทอฝันเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก  เราเชื่อว่าขนาดของโรงเรียนและห้องเรียน เป็นเรื่องที่สำคัญต่อคุณภาพของการศึกษาและการพัฒนาของเด็ก ๆ ของเรา ความรู้ ความรักและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 

นานาชาติกีรพัฒน์(Keera-pat international school)

เป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่มีความพร้อมของดุลยภาพทางการศึกษาที่ดี ซึ่งจะขัดเกลานักเรียนของเราให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ผิดชอบในด้าน คุณธรรมและจริยธรรม  และหล่อหลอมพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง  (Ramkhamhaeng Advent International School)

โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง หรือ RAIS เป็นโรงเรียนคริสเตียน เอกชน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึง เกรด 12 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ บริษัท จี.เจ การศึกษา จำกัด

วัดวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นพลโลกที่ดีมีความรู้

- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ

- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาและใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

- ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มาใช้ในการพัฒนาการศึกษา

 

นานาชาติคิซ อินเตอร์เนชั่นแนล (KIS International School)

KIS International School, centrally located in Bangkok, Thailand is an IB World School exclusively offering the International Baccalaureate programmes. Students at KIS can pursue a continuum of IB education right from the start through the following programmes:
The Primary Years Programme for ages 3- 11 years
The Middle Years Programme for ages 11-16 years
The IB Diploma Programme for ages 16-18 years