ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อนุบาลเอกลักษณ์

โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์เปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2529 จึงมีประสบการณ์ด้านอนุบาลมา 27 ปีแล้ว ได้รับคำชมเชยจากผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ โดยบันทึกไว้ว่า "โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์จัดโรงเรียนได้ดีมีบรรยากาศเหมาะสมสำหรับเด็ก ครูและผู้บริหารให้ความอบอุ่นและดูแลเด็กใกล้ชิดแบบครอบครัว"

มาลาสวรรค์พิทยา

โรงเรียนสังกัดอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ใช้ปรัชญาร่วมกันกับ โรงเรียนในสังกัดว่า "พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักธรรมคริสตศาสนา" มีปรัชญาที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน คือ "คุณธรรมนำวิชาการ" และมีคติพจน์ที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน คือ "รักคุณธรรม รักเรียน รักวินัย รักความสะอาด" มีสี "ขาว – แดง" เป็นสีประจำโรงเรียน.