ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

พระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯตั้งอยู่เลขที่ หมู่ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่และหลักสูตรโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษเกรด1-6ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่

 

 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นแบบและผู้นำด้านการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

รังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา สร้างกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียน มีีความรู้สึกอบอุ่นเมื่อมาอยู่โรงเรียน เช่น โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย โดยมีรปภ. ชายหญิง คอยดูแล มีสถานที่ออกกำลังกายอย่าง เหมาะสม จัดสวัสดิการอาหารเช้าให้กับเด็กๆ ที่ไม่ได้รับประทานมาจากบ้าน เพราะตระหนักดีว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด หากเด็กๆ หิว ก็จะเรียนไม่รู้เรื่อง

สาธิตพัฒนา

โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

อนุบาลจินดาพร

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา อาคารเรียนอนุบาล 3 ชั้น ประกอบด้วยห้อง (ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องธุการ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องน้ำนักเรียนและห้องน้ำครู)เครื่องเล่นสนามมีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน มีการตกแต่งสวนหย่อมเพื่อการเรียนรู้และการทำกิจกรรมและการทำกิจกรรมของนักเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

"อัสสัมชัญ"  เป็นคำย่อจากภาษาละติน ASSUMPTIO  BEATAE VIRGINIS MARIAE หมายถึง

การให้เกียรติยกพระนางพรหมจารีมารีอาสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ธัญวิทย์

โรงเรียนธัญวิทย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาทั้งสามในชีวิตประจำวันได้