ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

อนุบาลศันสนีย์

โรงเรียนจะมีบุคลากรที่จัดประสบการณืและการเลี้ยงดูอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดยเน้นด้านคุณธรรม  จริยรรม  การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  และสิ่งแวดล้อม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประชาคมนานาชาติ  (International Community School )

พื้นฐานในพระคัมภีร์ในการร่วมมือกับผู้ปกครองเราสอนนักเรียนทั้งที่รู้และใช้ภูมิปัญญาที่ดีของโลกของเราและพระสิริของพระเจ้า

อนุบาลปรางทิพย์

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ มุ่งเน้นในระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองตลอด 38 ปี ภายใต้คอนเซปต์ "อบอุ่นเหมือนบ้าน ปูพื้นฐานความพร้อม" พัฒนาหลักสูตรภาคภาษาไทย "Thai Plas" รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

บำรุงมุสลีมีน

เดิมโรงเรียนนี้เป็นเพียงปอเนาะเล็ก ๆ มีชื่อว่า ปอเนาะมัดรอซะห์อัตดีลียะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ติดกับถนนเพชรเกษม (สายเก่า) เยื้องกับโรงเรียนบ้านเจาะกือแย มีเนื้อที่ใช้ในกิจการโรงเรียนทั้งหมด ประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งเดิมเป็นสวนมะพร้าว

ปัจจุบันมีนายอับดุลเล๊า ยามาเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบำรุงมุสลีมีน และเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบำรุงมุสลีมีน