ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 Schoolguide thialnd เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนมากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเราส่งทีมงานลงไปเก็บและขอข้อมูลโรงเรียนโดยตรงกับผู้บริหารหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงแผนที่ซึ่งจะเป็นพิกัดแบบละเอียดแบบ Latitude และ longitude ซึ่งทีมงานจะไป กำหนดพิกัดตามพื้นที่จริง เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้ท่านผู้ปกครองได้schoolguide ขอขอบคุณโรงเรียนทุกๆ โรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล หากโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนไหนสามารถส่ง mail มายัง schoolguidethailand@hotmail.com ได้ และหากมีข้อติชมประการใดสามารถ ส่งมาได้เช่นกัน schoolguide Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองโรงเรียนและบุตรหลานของท่าน ขอบคุณครับ

โรงเรียนที่ดูล่าสุด

ปัญญาศักดิ์

โรงเรียนปัญญาศักดิ์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อนุบาลเพชรงาม
วินัยดี มีมารยาท วาจาสุภาพ ความคิดสร้างสรรค์
ชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา

โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา เปิดการสอนระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น