fact sheet

ชื่อสถานศึกษา:
อนุบาลรุ้งเพชร
สังกัดของโรงเรียน:
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
โรงเรียนในเครือ: โรงเรียนเอกชน
แนวการสอน:
- บูรณาการ
ภาษาที่ใช้สอน:
- ไทย
กิจกรรมเสริม:
- วิทยาศาสตร์
- ดนตรีสากล
- ดนตรีไทย
- รำไทย
- ศิลปะ
- ว่ายน้ำ
- ภาษาจีน
- คอมพิวเตอร์
ค่าเทอม(ต่อปี): 10,001-15,000
ระดับที่เปิดสอน:
- Nusery
- อนุบาล
ที่อยู่:
39/10-11 หมู่ที่ 5 ถ. รัตนาธิเบศร์ ซ.วัดไผ่เลี้ยง บางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง จังวัด นนทบุรี 11110
ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
11110
โทร: 02 921 3390-2
มือถือ:
โทรสาร: 020921 3389
อีเมล์: Rungpetch_school@hotmail.com
เว็บไซต์:
Facebook: http://www.facebook.com/rungpetch
Twitter:
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู: 0
จำนวนห้อง: 75
จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 75
จำนวนคุณครู: 0

ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 

Rating


0.00

หมายเหตุ
Rating นี้ ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน เพียงแต่เป็นการประเมิน ผู้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อน แต่สามารถทำให้เราภาพ องค์รวมได้เท่านั้นเองจำนวนผู้เยี่ยมชม: 2752 คน
อนุบาลรุ้งเพชร

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ตั้งอยู่ในซอยวัดไผ่เลี้ยง ถ. รัตนาธิเบศร์ บนเนื้อที่ 11 ไร่  3 งาน 92 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2551  รับนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรรี่ ( 1 ขวบ ) - อนุบาล 3 ( ขวบ ) มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมเสริมทักษะ มากมาย เช่น ว่ายน้ำ ดนตรีไทย อังกะลุง ดนตรีสากล คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ และถาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร มุ่งส่งเสริม พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บริหารงานโดย นางสาว ประสิทธืรักษ์ เจริญผล (ผู้อำนวยการ)

ปรัชญาและการเรียนการสอน

ปรัชญา

" สุขภาพดี วิชาการรเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "

หลักสูตร และ กิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชรจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( Child centered )  โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ กึ่งวิชาการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการโดยองค์รวม ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล อีีกทั้งเป็นผู้มีระเบียบวินัยคุณธรรม จริบธรรม ตามแบบไทย

ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ

จังหวัดนนทบุรีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน " รุ้งเพชรเนอสเซอรี่ " เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน ตามกระทรวงพัฒนาสังตม และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2549 3 ปีต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน อายุุตั้งแต่ 1 ขวบ  - 6 ขวบ  เข้าศึกษาในระดับชั้น เนอสเซอรี่ ถึงระดับอนุบาลปีที่ 3 สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และขอระเบียบการได้ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์

 

เปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็กอนุบาล - ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป  ปูพื้นฐานตั้งแต่การ ออกเสียง"Pinyin" โดยเน้นเรื่องการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ถูกหลักไวยากรณ์


  หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน โพสต์ล่าสุด
กระทู้ปักหมุด สถาบันรับเลี้ยงเด็ก Nursery ในนนทบุรีมีที่ไหนบ้าง Administrator 0 8603 2012-10-04 14:28:22
โดย Administrator
กระทู้เก่า กวดวิชา เสริมทักษะ ที่ไหนดีในจังหวัด นนทบุรี Administrator 1 7890 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า ภาษาอังกฤษ EP โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน inter อินเตอร์ โรงเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษมีโรงเรียนไหนบ้าง ในจังหวัด นนทบุุรี เด่นๆ Administrator 1 13373 2012-10-04 14:27:23
โดย Administrator
กระทู้เก่า อนุบาล ในจังหวัดนนทบุรี ที่ไหนดีครับ Administrator 0 10147 2012-10-04 14:24:33
โดย Administrator
กระทู้เก่า โรงเรียนทางเลือก ในจังหวัด นนทบุรี มีบ้างไหม รบกวนผู้ปกครองบอกข้อมูลให้ทราบกันหน่อย Administrator 0 9827 2012-10-04 14:20:22
โดย Administrator
กระทู้เก่า ค่าเทอมแต่ละโรงเรียนในจังหวัด นนทบุรี เป็นอย่างไรบ้าง Administrator 1 15066 2012-10-04 14:19:18
โดย Administrator
กระทู้เก่า มารีย์วิทยา บางบัวทอง โรงเรียนน่าเรียนไหม Administrator 1 9260 2012-10-04 14:15:11
โดย Administrator