fact sheet

ชื่อสถานศึกษา:
สากลศึกษา บางบัวทอง
สังกัดของโรงเรียน:
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
โรงเรียนในเครือ: โรงเรียนคาทอลิก
แนวการสอน:
- วิชาการ
ภาษาที่ใช้สอน:
- ไทย
- อังกฤษ
กิจกรรมเสริม:
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- ดนตรีสากล
- ศิลปะ
- อื่นๆ
- Computer by Edukids Planet
ค่าเทอม(ต่อปี): 15,001-20,000
ระดับที่เปิดสอน:
- Nusery
- อนุบาล
- ประถม
- มัธยมต้น
ที่อยู่:
99 หมู่ที่ 7
ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
11110
โทร: 02-9975815
มือถือ:
โทรสาร: 02-9975598
อีเมล์:
เว็บไซต์:
Facebook:
Twitter:
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู: 43
จำนวนห้อง: 36
จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 1413
จำนวนคุณครู: 33

ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 

Rating


7.30

หมายเหตุ
Rating นี้ ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน เพียงแต่เป็นการประเมิน ผู้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อน แต่สามารถทำให้เราภาพ องค์รวมได้เท่านั้นเองจำนวนผู้เยี่ยมชม: 12950 คน
สากลศึกษา บางบัวทอง

โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารพละ สระว่ายน้ำ โรงอาหารและสนามเด็กเล่น โดยพื้นที่ตั้งของโรงเรียนปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทางเข้าออกสสะดวก มีที่จอดรถ สามารถเดินทางได้สะดวก บริเวณโรงเรียนมีสนามหญ้าให้เด็กวิ่งเล่นอย่างเต็มที่ และมีเครื่องเล่น ทำให้เด็กมีความสุขและทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีปราศจากมลพิษ และปัญหาสิ่งเสพติด เพราะมีบุคลากรดูแลอย่างทั่วถึง

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการค้นคว้าก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เน้นคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ สามัคคี มีระเบียบวินัย รักซึ่งกันและกัน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ปรัชญาและการเรียนการสอน

เน้นทางด้านวิชาการ โดยปฏิบัติตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยิ่งเพิ่มวิชาพิเศษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ การฝึกสนธนา ภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนฝึกพูดให้ตรงตามสำเนียงของชาวต่างชาติ มีกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน

หลักสูตร และ กิจกรรม

เรียนรู้แบบบูรณาการ และวิชาการควบคู่ไปด้วยกัน เรียนรู้ตาม 8 กลุ่มสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มวิชาพิเศษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้กับนักเีรียน

ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ

จากประสบการณ์ด้านการสอนกว่า 30 ปีของผู้บริหาร ที่คอยเน้นให้ครูผู้สอนใส่ใจและดูแลนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยครูผู้สอน ผ่านการอบรมและฝึกฝน ทางด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีความพอใจที่ส่งบุตรหลานมาเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักเรียน

ในพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร St.Mary อาคาร St. Catherine สระว่ายน้ำ อาคารพละ สนามหญ้า ลานจอดรถ โรงอาหาร ซึ่งสามารถรองรับผู้เรียนได้มากกว่า 2000 คน โดยมีห้องเรียน และห้องกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับผู้เรียน สื่ออุปกรณ์ ที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงการทดลอง การเรียนรู้ ได้ทุกๆกลุ่มสาระ

1.ดูแลนักเรียนดี 2.สอนด้านภาษาอังกฤษดี 3.เด็กมีระเบียบวินัย ความเห็นจาก คุณแม่น้อง ธันย์ชนก
9.67
ชื่อ admin ระดับ 1 คะแนน 0
สอนนักเรียนดี ดูแลนักเรียนดี
8.33
ชื่อ admin ระดับ 1 คะแนน 0
ดีมากค่ะ และอยากให้แจ้งมากับทาง e-mail หรือ facebook ว่าโรงเรียนจะต่อเข้า ม1. เปิดเมื่อไหร่ จากคุณกชกร
9.67
ชื่อ admin ระดับ 1 คะแนน 0
สอนดี ครูใจดี อาหารอร่อย เรียนรู้เรื่อง จากคุณแม่ของน้องอรกัญญา
7.33
ชื่อ admin ระดับ 1 คะแนน 0
อยากให้โรงเรียนจัดทำเว็ปไซต์ขึ้นเองเพื่อผู้ปกครองหรือนักเรียนจะได้ติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว
6.67
ชื่อ admin ระดับ 1 คะแนน 0

  หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน โพสต์ล่าสุด
กระทู้ปักหมุด สถาบันรับเลี้ยงเด็ก Nursery ในนนทบุรีมีที่ไหนบ้าง Administrator 0 8568 2012-10-04 14:28:22
โดย Administrator
กระทู้เก่า กวดวิชา เสริมทักษะ ที่ไหนดีในจังหวัด นนทบุรี Administrator 1 7846 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า ภาษาอังกฤษ EP โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน inter อินเตอร์ โรงเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษมีโรงเรียนไหนบ้าง ในจังหวัด นนทบุุรี เด่นๆ Administrator 1 13349 2012-10-04 14:27:23
โดย Administrator
กระทู้เก่า อนุบาล ในจังหวัดนนทบุรี ที่ไหนดีครับ Administrator 0 10117 2012-10-04 14:24:33
โดย Administrator
กระทู้เก่า โรงเรียนทางเลือก ในจังหวัด นนทบุรี มีบ้างไหม รบกวนผู้ปกครองบอกข้อมูลให้ทราบกันหน่อย Administrator 0 9804 2012-10-04 14:20:22
โดย Administrator
กระทู้เก่า ค่าเทอมแต่ละโรงเรียนในจังหวัด นนทบุรี เป็นอย่างไรบ้าง Administrator 1 15048 2012-10-04 14:19:18
โดย Administrator
กระทู้เก่า มารีย์วิทยา บางบัวทอง โรงเรียนน่าเรียนไหม Administrator 1 9223 2012-10-04 14:15:11
โดย Administrator