fact sheet

ชื่อสถานศึกษา:
เทพอักษร
สังกัดของโรงเรียน:
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
โรงเรียนในเครือ: โรงเรียนเอกชน
แนวการสอน:
-
ภาษาที่ใช้สอน:
-
กิจกรรมเสริม:
-
ค่าเทอม(ต่อปี): 5,001 - 10,000
ระดับที่เปิดสอน:
- อนุบาล
- ประถม
ที่อยู่:
11/5 หมู่ที่ 11
ต.มีนบุรี
อ.เขตมีนบุรี
จ.กรุงเทพมหานคร
10510
โทร: 02-5176713,02-9165997-8
มือถือ:
โทรสาร: 02-5176713
อีเมล์:
เว็บไซต์: www.thepaksorn.ac.th
Facebook:
Twitter:
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู: 36
จำนวนห้อง: 57
จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 2118
จำนวนคุณครู: 59

ค้นหาโรงเรียน

ชื่อ
ประเภท
แนวการ
สอน
ภาษาที่สอน
ค่าเทอม
ระดับที่เปิดสอน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
 

Rating


0.00

หมายเหตุ
Rating นี้ ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน เพียงแต่เป็นการประเมิน ผู้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจจะมีการคลาดเคลื่อน แต่สามารถทำให้เราภาพ องค์รวมได้เท่านั้นเองจำนวนผู้เยี่ยมชม: 5289 คน
เทพอักษร

โรงเรียนเทพอักษรเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2499 พระยาพิทักษ์ เทพอักษร (พิทักษ์ สิงห์วัฒน) เป็นผู้อุปการะโรงเรียน เปิดทำการสอนมา 51 ปี ปัจจุบันมี นายสำรวย มีสุข เป็นผู้รับ ใบอนุญาต นางเอมอร มีสุข เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 11/5 หมู่ 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โรงเรียนเทพอักษร Thepaksorn School กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานที่กว้างขวางพร้อมบรรยากาศที่ร่มรื่นบนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ คิดเป็น ทำเป็น และ แก้ปัญหาเป็น

ด้านผู้บริหารและประวัติความเป็นมา

นายสำรวย มีสุข
ผู้รับใบอนุญาต

ปรัชญาและการเรียนการสอน

การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและคุณธรรม"
มีความหมายว่า การศึกษาพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากร บุคคลที่มีคุณค่า มีคุณธรรม โดยสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิต

หลักสูตร และ กิจกรรม

1.มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
2.มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพโดยสมบูรณ์ ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ได้แก่ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ และความมีน้ำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3.ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
4.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
5.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน,ปกครอง และชุมชน

ด้านครูผู้สอนและรางวัลที่ได้รับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง ไป - กลับ
ระดับชั้น  : ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อายุ        : อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
โดยเปิดจำหน่ายใบสมัึครตั้งแต่วันที 15 มกราคม เป็นต้นไป

ดูข้อมูลเพิ่มเิติมได้ที่ http://www.thepaksorn.ac.th/v2/main.php?language=english
  หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน โพสต์ล่าสุด
กระทู้เก่า แคมป์ปิดเทอมเดือนตุลาคม สนุกกับการเรียนรู้การจัดระบบความคิดสร้างสรรค์ บนอาหารและงานประดิษฐ์ด้วย MindMap Heykidclub 0 1203 2015-09-17 09:19:35
โดย Heykidclub
กระทู้เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์:เดอะไพร์มอิงลิชจัดกิจกรรม Pronunciation Workshop ThePrimeEnglish 0 1483 2015-05-13 17:52:52
โดย ThePrimeEnglish
กระทู้เก่า ผู้ปกครองโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ DeeeJa 1 6943 2014-01-02 13:22:47
โดย DeeeJa
กระทู้เก่า กวดวิชา เสริมทักษะ ในเขตบางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี สะพานสูง หนองจอก มีที่ไหนดีบ้างแนะนำให้หน่อย Administrator 1 8304 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า ค่าเทอมโรงเรียนในเขตบางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี สะพานสูง หนองจอก เป็นอย่างไรบ้าง Administrator 0 10843 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า Nursery สถานรับเลี้ยงเด็ก ในเขต ในเขตบางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี สะพานสูง หนองจอก มีที่ไหนดีบ้างแนะนำให้หน่อย Administrator 1 8404 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า อนุบาลไหนดี ในเขตบางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี สะพานสูง หนองจอก มีที่ไหนดีบ้างแนะนำให้หน่อย Administrator 0 8784 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า EP Inter อินเตอร์ สองภาษา ในเขตบางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี สะพานสูง หนองจอก มีที่ไหนดีบ้างแนะนำให้หน่อย Administrator 0 9255 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator
กระทู้เก่า โรงเรียนทางเลือก ในเขตบางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี สะพานสูง หนองจอก มีที่ไหนดีบ้างแนะนำให้หน่อย Administrator 1 9563 2012-10-11 13:32:20
โดย Administrator